გრაფიკული დიზაინი 2024 წელს

გრაფიკული დიზაინი არის ხელოვნება, რომლის მეშვეობითაც ხორციელდება იდეების ვიზუალიზაცია ციფრულ მარკეტინგში.

იგი გამოიყენება მრავალი მიმართულებით, მარტივი საგზაო ნიშნიდან დაწყებული, კომპლექსური აპლიკაციის დიზაინით დამთავრებული.

გრაფიკული დიზაინი
გრაფიკული დიზაინი

გამოიყენება ბრენდინგში, მათ შორის ლოგოს დიზაინის, პროდუქციის შეფუთვის და სარეკლამო მიზნებისთვის.

გრაფიკული დიზაინის ტიპები

რა ტიპის გრაფიკული დიზაინი არსებობს?

  • ვებ დიზაინი
  • UI – ინტერაქტიული დიზაინი
  • სარეკლამო & მარკეტინგული დიზაინი
  • ანიმაციური დიზაინი
  • შეფუთვის დიზაინი
  • თამაშის დიზაინი
  • ილუსტრაციები
  • ტიპოგრაფიული დიზაინი.

დამატებითი სერვისები: